18
jan
2022

Handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk

Het ministerie van SWZ, gemeenten en de arbeidsmarktregio’s willen dat mensen gemakkelijker en veiliger stappen in hun loopbaan kunnen zetten en daarmee hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Om dat te bevorderen is het project Simpel Switchen opgezet. In de nieuwe handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)’ vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat mensen op een goede manier kunnen switchen tussen dagbesteding en werk.

Meedoen op de best passende plek. Dat is het uitgangspunt van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Het blijkt dat het de drie gemeenten en de regio goed is gelukt om een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid op te zetten. Zij hebben ieder op eigen manier gezorgd voor een heldere route van dagbesteding naar betaald werk en ook andersom. Hierin staat ontwikkeling centraal en zijn lokale omstandigheden meegenomen. Het biedt hun inwoners extra kansen op de regionale arbeidsmarkt.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
8 juni: ALV online

Op 8 juni 2022 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 20 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag: nog enkele plekken vrij

Natuurlijk wil je de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag op 17 ...

NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Verzuim halveert, nu zorgen om inzetbaarheid

Na een maandenlange stijging halveerde in april het verzuimpercentage in Ne ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws