02
okt
2021

Extra coronasteun Participatiewet vervalt, crisisteams blijven

De tijdelijke maatregelen gericht op de moeilijke positie van jongeren op de arbeidsmarkt die het kabinet vanwege de coronacrisis nam zijn beëindigd. Zo werden onder meer een aantal re-integratie-instrumenten waarvoor jongeren niet in aanmerking komen, tijdelijk voor hen opengesteld. Ook werd een deel van de inkomsten uit arbeid naast de uitkering vrijgelaten. Nu de arbeidsmarkt zich weer positief ontwikkelt, vindt het kabinet dat hiervoor geen aanleiding meer is. 

Wat wel blijft is de aanvullende crisisdienstverlening door 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Hierdoor is in heel Nederland aanvullende dienstverlening beschikbaar voor mensen die sinds corona hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt en extra ondersteuning nodig hebben om (weer) werk te vinden. Ook mensen die nu hun werk dreigen kwijt te raken komen in aanmerking. Er is speciale aandacht voor jongeren, ZZP’ers die zich heroriënteren op werk en mensen uit de Banenafspraak.

Kijk hier voor mee informatie over RMT’s.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Open Subsidiecall AKC

Het AKC is op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum ondersteunt de professionaliteit van de ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Online congres Sterk door Werk - 4 november 2021

Hoe krijgen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws