08
apr
2014

Cliëntondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid

MEE Nederland heeft een instrument ontwikkeld waarbij de cliënt de effectiviteit van cliëntondersteuning beoordeelt. Belangrijkste conclusie van de pilot is dat het effect van de cliëntondersteuning goed meetbaar is en dat cliëntondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

De effectmeting wordt drie tot zes maanden na een afgesloten ondersteuningstraject van MEE uitgevoerd. Cliënten wordt gevraagd om op de zeven verschillende domeinen aan te geven of hun situatie is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd ten opzichte van de periode voordat ze ondersteuning kregen van MEE. Het gaat om ‘zelfstandigheid en hulp vragen’, ‘werk of dagbesteding’, ‘relaties en sociale contacten’, ‘school of dagopvang’, ‘wonen en vrijetijdsbesteding’, ‘opvoeding en gezin’ en ‘regels en geld’. De meeste positieve effecten worden gescoord op: ‘zelfstandigheid en hulp vragen’, gevolgd door ‘regels en geld’ en ‘opvoeding en gezin’. Ook blijkt dat door de brede vraagverheldering en een integrale aanpak cliënten positieve effecten ervaren op meer domeinen dan alleen het onderwerp waarbij de consulent hen heeft ondersteund. Door toegenomen zelfredzaamheid op het ene domein (bijvoorbeeld wonen), ervaren cliënten op andere domeinen (bijvoorbeeld werken) ook een positieve effect.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws