03
dec
2020

BAR

Op initiatief van het ministerie SZW is een nieuw project gestart door Amsterdam UMC, in samenwerking met de beroepsverenigingen NVVA, NVVG en NVAB, met als doel te komen tot een gedeeld begrippen – en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid & re-integratiemogelijkheden door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Eind dit jaar wordt de volgens de planning het instrument BAR (beschrijving arbeidsbelastbaarheid bij re-integratie) opgeleverd met in het voorjaar van 2021 een leidraad.

De BAR moet ervoor zorgdragen dat professionals in het verzuim dezelfde taal gaan spreken over de belastbaarheid van een werknemer.

Wij zijn nu op zoek naar arbeidsdeskundigen die dit nieuwe instrument willen beoordelen en willen toetsen aan de bruikbaarheid in de dagelijkse arbeidsdeskundige praktijk.

Zou jij hier over willen meedenken, meld je dan voor 21 december a.s. aan bij: NVvA@arbeidsdeskundigen.nl.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
Nieuwe richtlijn nachtwerk

Volgens het CBS zijn er in Nederland naar schatting 1.200.000 mensen die re ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Oproep deelname evaluatieonderzoek handreiking van 'De mentaal gezonde zaak'

Aan de slag met 'De mentaal gezonde zaak'.Het onderzoek 'De mentaal gezonde ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws