AKC: Evaluatie nieuwe methodiek duurzame inzetbaarheid | Arbeidsdeskundigen
06
nov
2013

AKC: Evaluatie nieuwe methodiek duurzame inzetbaarheid

WerkScan zorgt voor bewustwording en concrete actie om werkvermogen op peil te houden

Werknemers en andere werkenden die gebruik maken van de WerkScan zijn zich na afloop meer bewust van de invloed die ze hebben op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De WerkScan, een combinatie van vragenlijst, rapport én adviesgesprek, zorgt er tevens voor dat werkenden concrete acties ondernemen om hun werkvermogen op peil te houden. Dit blijkt uit een evaluatie door onderzoeksbureau Panteia.

Uit meerdere recente wetenschappelijke studies blijkt dat een goed werkvermogen - een goede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt - positieve effecten heeft op micro-, meso- en macroniveau. Beter werkvermogen leidt niet alleen tot een hogere productiviteit, maar hangt ook direct samen met minder verzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder zorgkosten. Aantrekkelijk voor werkenden, zelfstandigen en werkgevers. Aantrekkelijk ook voor branches en pensioenfondsen, zorgverzekeraars en overheden. Mede vanuit deze wetenschap hebben de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) in 2012 de WerkScan gelanceerd, een methodiek voor behoud van werkvermogen. Met de scan kunnen werkenden zichzelf een spiegel voorhouden en krijgen ze triggers om actief hun werkvermogen op peil te houden. Hiermee vergroten mensen kansen op behoud van betaald en plezierig werk. Ook kunnen ouderen vitaler met pensioen gaan.

Het werkt!
De WerkScan is het eerste jaar breed getest via een pilot. Over dezelfde periode heeft onderzoeksbureau Panteia het gebruik van de Werkscan geëvalueerd, in opdracht van de NVvA en AKC. Het onderzoek laat zien dat de methode echt werkt. De scan, een combinatie van een online vragenlijst, rapport én adviesgesprek, maakt mensen niet alleen bewuster van hun werkvermogen, het zet werkenden daadwerkelijk aan tot actie. Veel deelnemers geven aan dat het een eenvoudige, duidelijke methodiek is die hen concrete handvatten biedt om te werken aan hun werkvermogen. 80% van de gebruikers van de Werkscan geeft aan dat het gesprek hen aan het denken heeft gezet. Van de werkenden die alleen de vragenlijst invulden, kwam 37% in actie om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Bij degenen die ook een WerkScangesprek achter de rug hadden, lag dit percentage aanzienlijk hoger: 72%. Bovendien waren de acties, geformuleerd na een gesprek, succesvoller. Werkenden die zich beperkten tot de vragenlijst scoorden met hun acties een succespercentage van 65%. Bij degenen die de vragenlijst met een gesprek combineerden, steeg dit percentage naar 77%.

Klik hier voor de pdf van het evaluatierapport ‘Hoe het werkt met de Werkscan’.

Begin 2014 gaat Blik op Werk de Werkscan beheren,zo ontstaat op één plek in Nederland een expertplatform voor gevalideerde duurzame inzetbaarheidsinstrumenten. Blik op Werk is de organisatie die ook al de nationale licentie voor de Work Ability Index beheert.

Over de WerkScan
De Stichting van de Arbeid (2009, Beleidsagenda 2020) en het advies van de SER over veilig en gezond werken (december 2012) geven aan dat het zinvol is om regelmatig de duurzame inzetbaarheid van werknemers te peilen in sectoren en branches. De WerkScanmethode geeft invulling aan de aanbeveling van de werkgevers en werknemers.

De WerkScan bestaat uit drie onderdelen: een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. Na afloop ontvangt de deelnemer een rapport. Bij verminderd werkvermogen meldt het rapport de factoren die dit veroorzaken. Is het werkvermogen in orde, dan meldt het rapport eventuele factoren die in de toekomst voor verminderd werkvermogen kunnen zorgen. Bij matig tot slecht werkvermogen of bij andere risicosignalen krijgt de deelnemer het advies om een WerkScangesprek aan te vragen met een getrainde en gecertificeerde WerkScandeskundige. Meer informatie over de WerkScan via uwwerkscan.nl.nl.

Literatuur
Verminderd werkvermogen leidt tot toenemend risico op verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Alavina. S.M.; Berg T. van den; Duivenboden C. van. Work Environ Health , 2009; 35(5): 325-333.

Er is een significante trend van toename van zorgkosten bij afname van werkvermogen.
Reeuwijk K.; Robroek. S.; Molenaar D.; Burdorf A.

Verminderd werkvermogen hangt samen met productiviteitsverlies op het werk.
Berg T. vanden; Robroek S.; Plat J. Int Arch occup Environ Health, 2011: 84(6): 705-712.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jong Geleerd, Oud Geleerd: Til je HR-kennis naar een hoger niveau!

Voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces 'Jong Gele ...

Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws