30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven | Arbeidsdeskundigen
06
mei
2015

30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven

De overheid stelt 30 miljoen euro aan Sociale werkbedrijven beschikbaar. Het geld is bedoeld om SW-bedrijven te ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen euro vrij voor vernieuwing in SW-bedrijven.

Volgens Jetta Klijnsma is de expertise die bij SW-bedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van SW-bedrijven.

Het geld kan op drie manieren worden gebruikt: de sociale werkbedrijven kunnen alleen of op het niveau van de arbeidsmarktregio, plannen indienen om WSW’ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen.

Daarnaast maken plannen kans als zij er voor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Als laatste kan het geld worden gebruikt om de infrastructuur van SW-bedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet, bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio beter samen te werken. Want het plaatsen van kandidaten op de goede werkplek en het creëren van banen voor de doelgroep werkt het beste als in de arbeidsmarkregio goed wordt samengewerkt tussen werkgevers, bemiddelaars en werknemers.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
‘Arbeidsdeskundig onderzoek en advies is noodzakelijk voor een gezonde arbeidsmarkt’

Hans Spigt en Tinka van Vuuren draaien alweer een aantal jaren mee bij het ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Update ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen’ online

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ‘Hulpmiddel beschrijven arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws