10
aug
2022

12% Nederlanders gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijkse bezigheden. In 2021 gaf 12% van de Nederlanders aan hiervan last te hebben. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquêtes 2020 en 2021.

Het aandeel 12-plussers dat gehinderd wordt door pijnklachten is nagenoeg gelijk gebleven sinds 2014. Vrouwen hebben vaker belemmeringen door pijn dan mannen: 15% tegen 8%. Zowel vrouwen als mannen worden bij normale werkzaamheden vaker gehinderd door pijn naarmate ze ouder worden. Bij vrouwen van 75 jaar of ouder is het percentage dat hinder ervaart met 27% het hoogst. Van de mensen met hinder door pijn kreeg bijna 23% opioïden (sterke pijnstillers) verstrekt, zes keer zo veel als degenen die geen hinder ondervonden van pijn. 

Volgens het CBS beoordelen mensen met pijnklachten hun gezondheid ook minder goed en blijkt dat zij ook drie keer zo vaak slaapproblemen hebben en meer contact hebben met eerste- en tweedelijnszorg. Lees hier het hele bericht.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws