Arbeidsdeskundigen nieuws

03
sep
2014
22 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Vanaf 14 oktober kunnen bedrijven en (overheids)instellingen bij het Agentschap SWZ subsidie aanvragen voor projecten die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Daaronder verstaat het agentschap mensen langer en productief aan het werk houden en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

NVvA
26
aug
2014
Deskundigenoordeel niet altijd meer nodig

Werkgevers hoeven binnenkort niet altijd meer een deskundigenoordeel van UWV aan de kantonrechter te overleggen wanneer zij een werknemer willen ontslaan die niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Een wetsvoorstel hiertoe is ingediend bij de Tweede Kamer.

NVvA
26
aug
2014
Bedrijfsartsen melden beroepsziekten vaak niet

Bijna de helft van alle bedrijfsartsen meldt nooit een beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), terwijl ze dat volgens de Arbowet wel verplicht zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie voor de Volksgezondheid en de Inspectie SZW.

NVvA
03
jul
2014
Arbeidsparticipatietool helpt werkgevers op weg

Slechts 30 procent van de mensen met een chronische aandoening of handicap heeft een betaalde baan. Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting September, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app waar zowel werkgevers als mensen met een chronische aan ...

NVvA
03
jul
2014
Minder jongeren in de WW

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV. Uit de cijfers blijkt ook dat mbo-gediplomeerden vaker een vervolgstudie kiezen in plaats van zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.

NVvA
03
jul
2014
Weinig aandacht voor mentale preventie

Acht van de tien Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk, maar meer dan de helft van hen neemt geen preventiemaatregelen die gericht zijn op mentale gezondheid. Werkgevers geven aan dat ze vooral geen actie ondernemen, omdat de effectiviteit en de kosten-baten van maatregelen niet bekend zijn. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder ruim 3100 werkgev ...

NVvA
03
jul
2014
Meest gestelde vragen over de Participatiewet

Per 1 januari 2015 komt er nogal wat af op gemeenten. Veel gemeenten focussen zich vooral op de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ. Maar ook de invoering van de Participatiewet vraagt om aandacht. Die zorgt namelijk voor een nieuwe stroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die aankloppen voor ondersteuning. Omdat er veel vragen leven onder gemeenten, maar ook onder professionals zoals ...

NVvA
27
jun
2014
AKC: Werken volgens basissystematiek leidt tot eenduidiger en meer valide loonwaarde bepaling

PERSBERICHT Resultaat van valideringsonderzoek bij drie bestaande methodieken Er zijn meerdere methodieken om de loonwaarde vast te stellen van werknemers die als gevolg van beperkingen een lagere arbeidsproductiviteit hebben. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft valideringsonderzoek gedaan bij drie bestaande methodieken. Hierbij werd duidelijk dat gebruik van een gezamenlijke, voor ...

NVvA
13
jun
2014
TNO bundelt kennis over duurzame inzetbaarheid

‘Duurzame inzetbaarheid in perspectief’ heet het boek dat TNO heeft uitgegeven over Duurzame inzetbaarheid (DI) van de beroepsbevolking. Via de uitgave krijgen beleidsmakers, onderzoekers en (HR-) managers op toegankelijke wijze kennis, inzichten en oplossingen aangeboden. Voor werkgevers kan het een praktische handleiding zijn om maatregelen te nemen. Het eerste exemplaar werd eind mei uitgereikt ...

NVvA
13
jun
2014
Het nieuwe werken is gewoon geworden

Het Nieuwe Werken (HNW) is in korte tijd ingeburgerd geraakt, zo blijkt uit de nationale enquête van ‘het Platform Over Het Nieuwe Werken’, waaraan zo’n 5000 werknemers deelnamen. Vorig jaar zag 42 procent van de geënquêteerden HNW als de toekomst van werk, nu onderschrijft nog maar 17 procent die stelling. De onderzoekers concluderen daaruit dat HNW anno 2014 onderdeel is geworden van het normale ...

NVvA