NVvA nieuws

50 jaar NVvA!

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we dit jaar met alle leden en partners bij willen stilstaan. We kijken terug naar het begin en de gebeurtenissen in de afgelopen vijftig jaar. Natuurlijk w ...

NVvA
De beste wensen voor 2021!

De besturen van NVvA en AKC wensen u alle goeds en vooral veel gezondheid voor u en uw dierbaren voor 2021!

NVvA
Nieuw in de AD Academie E-learning: Inclusieve arbeidsorganisatie; in samenwerking met CIAO

Volwaardig en duurzaam participeren in kwalitatief goed werk bevordert gezondheid en psyche van mensen en is bovendien van maatschappelijk belang. Inclusief organiseren waarborgt volwaardige en duurzame inclusie van werkenden én werkzoekenden. In dez ...

NVvA
Meedoen op de arbeidsmarkt

Gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

NVvA
Nog op zoek naar persoonlijke ontwikkeling en bijhorende PE punten? Check de AD Academie!

Het einde van het jaar is in zicht en de balans wordt door veel mensen opgemaakt. Ook voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling. Heb jij, ondanks alle coronamaatregelen kans gezien hier aan te werken? Hoe zit het met je PE punten? We hebben eerde ...

NVvA
BAR

Op initiatief van het ministerie SZW is een nieuw project gestart door Amsterdam UMC, in samenwerking met de beroepsverenigingen NVVA, NVVG en NVAB, met als doel te komen tot een gedeeld begrippen – en referentiekader voor de beschrijving van belastb ...

NVvA
Oproep: arbeidsdeskundigen gezocht voor doorontwikkeling richtlijn preventief medisch onderzoek

De Wet op het Bevolkingsonderzoek (Wbo) vraagt een richtlijn voor preventief medisch onderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) en OVAL (de branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid) nemen het initiatief om ...

NVvA
Tarieven contributie 2021 NVvA

Tijdens de ALV van dinsdag 1 december is de ALV akkoord gegaan met de contributie voor 2021. Eind 2018 hebben we vastgesteld dat we ondanks goede jaarcijfers en een groeiende vereniging iedere twee jaar de contributie verhogen met de dan geldende inf ...

NVvA
Binnenkort in de AD Academie: Passende arbeid

Woensdag 16 december (12.00 - 12.45 uur) verzorgt Pascal Willems een interactieve presentatie over 'passende arbeid'. Alvast een inkijkje in de onderwerpen die aan bod zullen komen: wet- en regelgeving, passende arbeid, gangbare arbeid, jurisprudenti ...

NVvA
Neem stelling!

Op 10 december organiseert Regio West "De tafeldiscussie". Om informatie te verzamelen voor deze discussie vragen wij je om een achttal vraagstukken te beantwoorden. Het gaat om casuïstiek of om profilering in de rol als arbeidsdeskundige. Ook Covid- ...

NVvA