Opschrift

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815