• NIEUWE INSPIRATIE GEZOND EN VEILIG WERKEN

Organisatie Preventie en Arbozorg door Service Terminal Rotterdam Botlek (STR)

‘ De succesfactor bij ons bedrijf is dat we actief investeren in trainingen. Medewerkers komen vervolgens naar ons terug en nemen zelf het initiatief om met een oplossing te komen voor zaken die voor ons niet direct zichtbaar waren. Het bewijs voor dat je Arbo met elkaar organiseert!’

General Manager Arjan Donatz en HR coördinator Kitty Schoovers vertellen op een inspirerende manier hoe bij STR preventie en arbozorg zijn georganiseerd. Het voornaamste risico bij STR is blootstelling aan gevaarlijke stoffen. ‘Empowerment’ van werknemers is bij STR één van de succesfactoren in de organisatie van het gezond en veilig werken.

STR Rotterdam Botlek is één van de modernste en belangrijkste bunkerlocaties voor stookolie in Noord-West Europa. Bij STR werken 26 medewerkers in continu dienst. STR is een praktijkvoorbeeld van de Arbo organisatie door een mkb bedrijf.

De terminal in de Botlek beschikt over twee tankparken, een capaciteit van 242 duizend kubieke meter en over een kadelengte van 450 meter. STR kan olietankers tot 270 meter ontvangen.

Download en deel het filmpje met de achterban via de link : https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk

Het filmpje is ook te bekijken via arboportaal.nl/arbozorg