Sociale zekerheid : kennis openbaar bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/sociale-zekerheid/

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid staan voor de overheid vanuit haar rol als werkgever altijd in de aandacht. Het ministerie van BZK volgt daarom de ontwikkeling van het aantal werklozen en arbeidsongeschikten bij de overheid- en het onderwijssectoren. Op deze pagina presenteren we de belangrijkste kerncijfers op het terrein van de sociale zekerheid. De focus is daarbij gericht op de:

  • WW (Werkloosheidswet);

  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), en de

  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering).