https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/sociale-verzekeringen

  • Participatiewet – De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

  • Wajong – Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Jonggehandicapten.

  • IOAW – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers.

  • IOAZ – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.

  • TW – Toeslagenwet.