21st century skills

http://www.21stcenturyskills.nl/achtergrondinformatie/

Achtergrondinformatie over 21st centuryskills waaronder een gratis whitepaper, informatie over onderzoek, modellen en een overzicht van inspirende video’s.

Onderzoek
Overzicht nationale en internationale onderzoeken naar 21st century skills in het onderwijs. Resultaten op gebieden zoals definities, modellen, effecten en implementatiestrategieën.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document