Leidraad Werkvoorzieningen
Verantwoordingsproces

Verantwoording
De Leidraad Werkvoorzieningen is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de NVvA en geaccordeerd in status oranje (pilotfase) door de Algemene Leden Vergadering van de NVvA in juni 2014. De leidraad wordt omgezet naar de groene status na:

  • een proefperiode van een half jaar;

  • akkoord van ALV van de NVvA in 2015.

Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen
Het Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen is hier te downloaden.

Samenstelling werkgroep Leidraad Werkvoorzieningen

Bernadette Roekevis         

Roekevis Arbeidsdeskundig Advies

Ellemieke Scheffer             

Schalen Maatwerk

Frank Oudmaijer

Oudmaijer Consult

Hubert von Berg                

Egaa

Hans de Vries                     

IMVO-Advies

Fred ter Heide

UWV

Sjoerd Kuiken                    

Kuiken Advies

Marleen van der Valk

UWV

Marty Smits                        

UWV

Frank Groen                       

UWV

Geertjan Gunsing               

UWV

Paul Ideler                          

UWV

Henny Nijenhuis                  

UWV

Tjeerd Hulsman                  

AKC, projectleider

Herke de Blank                   

AKC/UWV, projectleider


Adviseurs

Luut Koopman                    

Regio Stafarbeidsdeskundige UWV

Johan Snaar

Arbeidsdeskundig Technieker

Henk Buis                            

Productontwikkelaar UWV Werkbedrijf

Elma Aerts                           

Arbeidsdeskundige Arbo Unie
                                         


Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document