Leidraad Werkvoorzieningen
Key Indicator Methods (KIM)

Klik hier voor KIM interpolatie

Klik hier voor KIM Manuele handelingen

Klik hier voor KIM tillen houden dragen

Klik hier voor KIM tillen interactief

Klik hier voor KIM trekken en duwen

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document