Leidraad Werkvoorzieningen
Casuïstiek met behulp van de Leidraad Werkvoorzieningen

Systematiek
Onderstaande cases zijn commentaren bij bestaande werkvoorzieningencases op basis van de toepassing van het methodisch handelen van de Leidraad Werkvoorzieningen. Hierbij is de systematiek van de arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (AD-VC) gevolgd door vragen voor commentatoren te formuleren bij de oorspronkelijke casus .De oorspronkelijke casus en het commentaar vormen samen een voorbeeldcasus die in de toolbox van deze leidraad zijn opgenomen.

Casus medewerker linnenvoorziening, mevrouw Bond
Mevrouw Bond is 60 jaar. Ze werkt als medewerker linnenvoorziening bij een verzorgingsinstelling. Deze zorginstelling huisvest ruim 100 hulpbehoevenden. Ze heeft fysieke beperkingen als gevolg van een reumatische aandoening. Hierdoor ondervindt zij problemen bij het ophalen en wegbrengen van wasgoed.
Download het vervolg van deze casus.

Casus productiemedewerker spuiterij (in bewerking)
De cliënt is een 56-jarige man die in verband met fysieke beperkingen een vergoeding vraagt voor een railbaan en kettingtakel. De cliënt werkt fulltime. Hij spreekt de Nederlandse taal niet of nauwelijks. De werkzaamheden worden staand verricht gedurende de hele werkdag onder slechte arbeidsomstandigheden.
Download het vervolg van deze casus.

Casus medewerker slagerij
De heer Bakker is werkzaam als kok binnen een slagerij. Daar verzorgt hij maaltijden op bestelling, soepen, quiche en andere hartige gerechten. Op bestelling bereidt hij vlees voor bijvoorbeeld een barbecue. Doorgaans worden vanwege bedrijfseconomische redenen grote hoeveelheden bereid; produceren in kleinere hoeveelheden is niet rendabel.
Download het vervolg van deze casus.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document