Leidraad Werkvoorzieningen
Voorbeeld van een analyse: automonteur

Voor het opstellen van een advies kan gebruik worden gemaakt van de taak-functieanalyse. Zoals beschreven in fase 1, onderdeel van de beeldvorming. Als voorbeeld is de functie van automonteur geanalyseerd en weergegeven in een functiematrix waarbij de deeltaak (het verwisselen van autoband) is weergegeven.

Deeltaak
Banden verwisselen

Handeling

  • Moeren verwijderen

  • Banden tillen

  • Banden rollen

  • Ventiel verwijderen

  • Band verwijderen

Deelhandelingen

  • Moeren verwijderen

  • Perslucht aansluiten

  • Hanteren aangedreven gereedschap

  • Moeren wegleggen

Voorbeeld functiematrix 


U kunt het document met het voorbeeld van de functiematrix ook downloaden.

Klik hier om een leeg exemplaar van de functiematrix te downloaden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document