Leidraad Werkvoorzieningen
Rapportageformat

Het rapportageformat bevat hints die als ‘verborgen teksten’ zijn opgenomen onder de verschillende fasen. Door de ¶-knop van de taakbalk in of uit te schakelen, worden deze hints zichtbaar. Deze teksten worden niet geprint; ze hoeven dus niet voor het printen te worden verwijderd.

Download het rapportageformat

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document