Leidraad Werkvoorzieningen
Zoeksleutels en links naar voorzieningenwebsites

Stappen
Onderstaande schema's helpen arbeidsdeskundigen om tot de juiste zoektermen te komen of de relevante websites te zoeken. Hierbij moet de arbeidsdeskundige de volgende stappen doorlopen: 

  • Ga naar het schema van de disbalans(en) waarom het gaat.

  • Kies binnen die disbalans voor de gekozen oplossing(en): O/T/B.

  • Kies uit de in het schema opgenomen gestructureerde zoekwoorden de meest passende woorden, bedenk synoniemen of borduur voort op de voorzet en kies eigen zoektermen.

  • Formuleer korte zoekvragen van maximaal één tot drie woorden. Gebruik hierbij ook de tips voor het zoeken met Google in de Toolbox.

  • Voer de zoektermen in en beoordeel of de zoekresultaten een adequaat antwoord bieden.

  • Zo niet, raadpleeg dan opnieuw het schema. Kijk dit keer naar de links voor gespecialiseerde websites en zoek daaruit de meest passende.

  • Ga op onderzoek uit op deze websites. Levert dit ook geen adequaat antwoord op, dan kan de arbeidsdeskundige het schema met links naar websites van organisaties met een algemeen karakter in de Toolbox raadplegen.

Voor optimaal gebruik van de zoeksleutels download eerst het betreffende bestand, zie onder.

Motorische disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een motorische disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.

 

Visuele disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een visuele disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.
Auditieve disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een auditieve disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.


Verbale disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een verbale disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.


Cognitieve disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een cognitieve disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.

Energetische disbalans
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een energetische disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.

 

Organische disbalans 
Hieronder vindt u het schema voor zoeksleutels naar werkvoorzieningen bij een organische disbalans. U kunt dit schema ook downloaden.

 

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document