Leidraad Werkvoorzieningen
Kenmerken van methodes voor arbeidsparticipatie in reguliere bedrijven

In deze pdf vindt u kenmerken van methodes voor arbeidsparticipatie in reguliere bedrijven.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document