Leidraad Werkvoorzieningen
Rapportageformat

De werkgroep Leidraad Werkvoorziening heeft lang stilgestaan bij het formuleren van alle fases. Naast het ontwikkelen van een methodiek is ook de behoefte geuit om hulpmiddelen te ontwikkelen om de arbeidsdeskundige in zijn dagelijkse praktijk te ondersteunen. Zo is er een rapportageformat ontwikkeld, dat is gestoeld op de Dynamisch arbeidsdeskundige fasestrategie bij advisering werkvoorzieningen. Het format helpt de arbeidsdeskundige bij het doorlopen van het adviesproces. Zo wordt het advies goed onderbouwd en heeft ook de eventuele aanvraag voor externe financiering meer kans van slagen.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document