Leidraad Werkvoorzieningen
Rolkeuze

De arbeidsdeskundige heeft op het gebied van werkvoorzieningen verschillende rollen. Hij kan fungeren als:

  1. Adviseur van de persoon met een (risico op een) disbalans in het werk of als adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere personen met een (risico op een) disbalans in het werk.

  2. Toetser van de aanvraag voor werkvoorzieningen. Dit kan ook aan de orde zijn bij de toetsing van de re-integratie inspanningen van de werkgever en de werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, het Deskundigenoordeel, e.d.

In het menu links kan de arbeidsdeskundige een rol selecteren. Daar vindt hij meer informatie over de rol en eronder de bijbehorende opdrachten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document