Leidraad Werkvoorzieningen
Start

Doel en gebruik van de Leidraad Werkvoorzieningen
De Leidraad Werkvoorzieningen biedt arbeidsdeskundigen en andere beroepsgroepen handvatten en een methodisch verantwoord handelingskader voor:

  • de onderbouwing van het keuzeproces voor een werkvoorziening als oplossing voor een disbalans tussen belasting en belastbaarheid;

  • het opstellen van een advies/aanvraag voor vergoeding van een werkvoorziening;

  • de toetsing (toe- of afwijzen) van de aanvraag voor een vergoeding van werkvoorzieningen voor een werknemer of werkgever.

Waar zinvol is dit handelingskader aangevuld met praktische informatie over wet- en regelgeving, rapportagemodellen en de context waarbinnen werkvoorzieningen kunnen worden toegepast. De leidraad kan daarom worden gebruikt als methodische handelwijze voor het opstellen van een goed onderbouwd advies voor het inzetten van werkvoorzieningen.

Het domein werkvoorziening
De leidraad is bruikbaar voor alle situaties waarin werkvoorzieningen als gevolg van een disbalans tussen belasting en belastbaarheid gewenst of noodzakelijk lijken voor het verwerven of behouden van werk. Het gaat hierbij om werkvoorzieningen in de preventieve sfeer, bij verzuim en bij re-integratie.
Meer over toepassinggebied en domein.

Rollen en opdrachten
Deze leidraad is gestructureerd naar de rollen en opdrachten die de arbeidsdeskundige kan aannemen bij de advisering over de inzet van werkvoorzieningen, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. In deze leidraad is gekozen voor de twee belangrijkste rollen. Een arbeidsdeskundige kan fungeren als:

  1. Adviseur van een persoon met een (risico op een) disbalans in het werk of als adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere personen met een (risico op een) disbalans in het werk. De opdracht bestaat uit het opstellen van een advies, waarin staat of en hoe de geconstateerde disbalans tussen belasting en belastbaarheid opgelost kan worden met een werkvoorziening.

  2. Toetser voor het vaststellen van de gronden waarop een toe- of afwijzing van de aanvraag voor de vergoeding van een werkvoorziening wordt gebaseerd. Dit kan ook aan de orde zijn bij de toetsing van re-integratie-inspanningen in het kader van RIV-toets, het Deskundigenoordeel of bij een aanvraag voor een WIA-claim.

Meer over rollen en opdrachten.
Meer over opdracht adviseur.
Meer over opdracht toetser.

Gebruik leidraad
De arbeidsdeskundige kan de informatie in deze leidraad op twee manieren gebruiken: vanuit een rol of vanuit een opdracht.
In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige bij rolkeuze klikken op de rol die hij aanneemt in het werkvoorzieningenproces en vervolgens daaronder kiezen voor de opdracht die daarbij hoort. Zo komt hij in enkele fasen uit bij de procesbeschrijving van het arbeidsdeskundig handelen in die opdracht en aanvullende praktische informatie.
De arbeidsdeskundige kan in het menu rechts ook rechtstreeks een opdracht kiezen. Onder opdracht selecteren staan alle opdrachten op een rij. Kiest hij een opdracht, dan ziet hij bovenaan de tekst bij welke rol deze opdracht hoort. De beschrijving is bij elke opdracht hetzelfde opgebouwd: bovenaan elke opdracht kan de arbeidsdeskundige eenvoudig doorklikken naar het gewenste onderwerp.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document