Leidraad Jobcoach
Uitgangspunten

Uitgangspunten

De Leidraad Jobcoach hanteert een aantal uitgangspunten. Voor een goede werking van deze leidraad is het noodzakelijk deze uitgangspunten nader te duiden en uit te leggen. Zo is voor iedereen duidelijk waarom voor deze uitgangspunten is gekozen. Het gaat om:

Wettelijk kader;

Protocol Jobcoach;

Voorwaarden voor inzet vergoedingen uit werkvoorziening jobcoach;

Wanneer er sprake is van jobcoaching;

Ondersteuning van de klant.