Leidraad Jobcoach
Toetsingformulier Jobcoach aanvraag

Toets volgens de toetsingregels van de Leidraad Jobcoach zoals hierboven beschreven. De hoofd toetsvragen luiden:

Is de formulierenset compleet, volledig ingevuld en ondertekend?

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden voor inzet jobcoach

Voldoet de aanvraag aan het protocol jobcoach?

Is het matchingsformulier duidelijk verwoord en zijn de coachingsdoelen helder?

Is het coachingsplan SMART beschreven in termen van doelen en te besteden uren aan die doelen?

De toets conclusies worden vastgelegd in het toetsingformulier, dat hier als bijlage is bijgevoegd.

 

<< invoegen tabel>>