Leidraad Jobcoach
Toetsingskader onderbouwing gevraagde ondersteuning

Keuze persoonlijke ondersteuning

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de keuze voor de persoonlijke ondersteuning in combinatie met de ondersteuningsmogelijkheden door de werkgever en de collega’s duidelijk?

Checkvragen

Geef een beoordeling van de antwoorden op de vragen 7, 8 en 9 om deze vraag te beantwoorden.

Balans

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is er sprake van een redelijke balans tussen de gevraagde ondersteuning van de persoon, de inschakeling van ondersteuning door de werkomgeving en de inschakeling van ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de persoon?

Checkvragen

Geef een beoordeling van de antwoorden op de checkvragen bij de context op en rond de werkplek om deze vraag te beantwoorden.

Optimale situatie arbeidsparticipatie

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Leidt de baan voor de persoon met dit Werknemerprofiel (op termijn) tot een optimale situatie van arbeidsparticipatie (sociaal en economisch)?

Checkvraag

Geef een beoordeling van de antwoorden op vraag 11 en 12 om deze vraag te beantwoorden.