Leidraad Jobcoach
Verantwoording

Logboekwerkwijze
Voor de verantwoording van de jobcoaching is een eenvoudige logboekwerkwijze ontworpen. Deze werkwijze ondersteunt de jobcoach methodisch bij het vastleggen van de ondernomen acties en de verantwoording richting de opdrachtgever.

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van de logboekwerkwijze treft u aan onder:
Handleiding opstellen Logboek Jobcoach.