Leidraad Jobcoach
Werkwijze

Handelswijze

De in deze leidraad voorgestelde werkwijze is ontwikkeld door het arbeidsdeskundige veld en wordt door de beroepsgroep gedragen. Mocht de arbeidsdeskundige van deze leidraad afwijken, dan moet hij kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. De afwijkende werkwijze moet bovendien aantoonbaar werken. Zo kan de arbeidsdeskundige zijn handelswijze richting opdrachtgevers verantwoorden en kunnen opdrachtgevers hem hierop aanspreken. De arbeidsdeskundige wordt aanbevolen om de in deze leidraad gepresenteerde formulieren voor de onderbouwing en de aanvraag van een jobcoach te gebruiken, evenals het logboek voor de verantwoording.