Leidraad Jobcoach
Toepassingsgebied

Afbakening

De Leidraad Jobcoach biedt handreikingen voor:

de werkwijze tijdens de arbeidsdeskundige onderbouwing van de noodzaak voor de inzet van een jobcoach (voor onderbouwing zie Opstelling aanvraag Jobcoach en voor wetsartikelen zie Wettelijk kader);

de werkwijze tijdens de arbeidsdeskundige toetsing van de noodzaak voor de inzet van een jobcoach (voor toetsing zie Werkwijze toetsing);

de wijze van verantwoording over de uitvoering van de voorziening door de jobcoach (voor verantwoording zie Werkwijze Logboek).

Deze leidraad biedt geen handreikingen voor de feitelijke uitvoering van de jobcoachvoorziening dóór de jobcoach. De leidraad is zowel van toepassing op een aanvraag voor een externe jobcoach als een aanvraag voor een interne jobcoach.