Leidraad Werkvoorzieningen
Schema discriminerende regels

Het Schema discriminerende regels helpt arbeidsdeskundigen om in de feitelijke situatie de meest voor de hand liggende oplossingsrichting bepalen. Dit schema leidt arbeidsdeskundigen langs een aantal vragen en geeft op basis van de keuzes een bijpassende uitkomst.

Download het Schema discriminerende regels.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document