Leidraad Werkvoorzieningen
Database globale toetsing financieringsmogelijkheden voorzieningen

Werkvoorzieningen
Voor ondersteuning in de werksfeer kan de cliënt aanspraak maken op de Arbowet, Wet REA, WIA, Wajong , participatiewet en de WSW.

Leefvoorzieningen
Voor ondersteuning in de werksfeer kan de klant aanspraak maken de Zorgverzekeringswet, de (bijzondere) Bijstand, AWBZ en WMO.
Download voor meer informatie het document ‘Leefvoorzieningen’.

Onderwijsvoorzieningen
Voor ondersteuning in de onderwijssfeer kan de klant aanspraak maken op de WOOS.
Download voor meer informatie het document ‘Onderwijsvoorzieningen’.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document