Leidraad Werkvoorzieningen
De arbeidsdeskundige als toetser

De arbeidsdeskundige is in deze rol de onafhankelijke toetser, die op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van de wet- en regelgeving de werkvoorzieningenaanvraag, de re-integratie-inspanningen en mogelijkheden (RIV en DO) kwalitatief toetst.

Opdrachten binnen deze rol:

  1. Het opstellen van de toekenning of afwijzing voor een werkvoorziening.

  2. RIV-toets.

  3. Deskundigenoordeel.

  4. Claimbeoordeling.

De arbeidsdeskundige toetst de adequaatheid van een extern advies/externe aanvraag op basis van de aangeleverde onderbouwing. Eventueel kan hij aanvullend onderzoek doen om tot een betere oordeelsvorming te komen en/of een aanvullend advies.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document