Leidraad Werkvoorzieningen
De arbeidsdeskundige als adviseur

De arbeidsdeskundige kan de rol van adviseur aannemen. Als adviseur geeft hij antwoord op een arbeidsdeskundige vraag die is gericht op de oplossing van een disbalans op het gebied van belasting en belastbaarheid. De arbeidsdeskundige is in deze rol de persoon die het advies voor de werkvoorzieningen geeft en eventueel de aanvraag voor externe financiering onderbouwt.

De rol van adviseur kent de volgende varianten:

  1. Adviseur van de persoon met een (risico op een) disbalans in het werk.

  2. Adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere personen met een (risico op een) disbalans in het werk. In deze rol zal vaker sprake zijn van een projectmatige aanpak die een aantal fases kent. Een van die fases kan een proefopstelling zijn. Na evaluatie van de proef zal dan een definitief voorstel worden gedaan.

  3. Adviseur van een re-integratiebedrijf, arbodienst en/of verzekeraar namens private ondernemers en/of overheidsorganen.

  4. Als getuige-deskundige in beroepszaken.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document