Leidraad Verzuim
Leidraad verzuim

Rollen en opdrachten
Deze leidraad is gestructureerd naar rollen en opdrachten die de arbeidsdeskundige kan aannemen. Bij verzuim vervult de arbeidsdeskundige altijd een of meerdere rollen, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. In deze leidraad is gekozen voor de vijf belangrijkste rollen, die vaak ook samengaan. Een arbeidsdeskundige beoordeelt, coacht en adviseert in verzuimsituaties. Daarbij coacht en adviseert hij zowel individuen als organisaties. Elke rol brengt weer andere opdrachten met zich mee. Deze leidraad behandelt de meest voorkomende opdrachten in deze rollen binnen het verzuimdomein.
Meer over rollen en opdrachten

Gebruik leidraad
De arbeidsdeskundige kan de informatie in deze leidraad op twee manieren benaderen: vanuit een rol of vanuit een opdracht.
In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige bij Rolkeuze klikken op de rol die hij aanneemt in het verzuimproces en vervolgens daaronder kiezen voor een van de opdrachten die daarbij horen. Zo komt hij in enkele stappen uit bij de procesbeschrijving van het arbeidsdeskundige handelen in die opdracht. Daar vindt hij een procesbeschrijving van het arbeidsdeskundige handelen en aanvullende praktische informatie.
De arbeidsdeskundige kan in het menu rechts ook rechtstreeks een opdracht kiezen. Onder opdracht selecteren staan alle zeventien opdrachten op een rij. Kiest hij een opdracht, dan ziet hij bovenaan de tekst van de opdracht bij welke rol deze opdracht hoort. De beschrijving is bij elke opdracht hetzelfde opgebouwd, bovenaan elke opdracht kan de arbeidsdeskundige eenvoudig doorklikken naar het gewenste onderwerp.
De rollen en opdrachten zijn overzichtelijk samengebracht in een schema. Hierin ziet de arbeidsdeskundige in een oogopslag de verdeling van de vijf rollen naar de zeventien opdrachten. 
 

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document