Leidraad Jobcoach
Advies over deelaspect van informatie voor opstellen aanvraag jobcoachondersteuning

Bij deze opdracht gaat het veelal om deelaspecten van de informatiue verzameling voor de inrichting of de aanvraag van de jobcoach voorziening? De arbeidsdeskundige treedt dan op als adviseur.

De opdrachten bij deze rol staat in het menu rechts, onder ‘Opdracht selecteren’.

Daar wordt verwezen naar de deelhoofdstukken van de jobcoach aanvraag:

Handleiding opstellen Werknemerprofiel

Handleiding opstellen Werkgeverprofiel

Handleiding matching Werknemerprofiel met werkgeverprofiel

De arbeidsdeskundige kan deze deeladviezen gebruik maken van deze delen van de leidraad.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document