Leidraad Jobcoach
Wanneer is er sprake van jobcoaching?

Werkterrein

Jobcoaching kan zich voordoen bij werkzoekenden en werknemers:

met een uitkering;

zonder een uitkering;

met een dienstbetrekking;

zonder een dienstbetrekking.

Niet de arbeidsmarktpositie is bepalend voor het in aanmerking komen voor jobcoachondersteuning, maar de persoonlijke belemmeringen vanuit de functionele beperkingen.

Langdurig proces

Bij personen met een functionele beperking kan de weg naar werk vaak een langdurig proces zijn. Jobcoachondersteuning kan hierbij helpen. Het totale proces van jobcoaching wordt in het kader van supported employment in een aantal stappen onderverdeeld:

Analyse/assessment deelnemer, gericht op noodzakelijke ondersteuning bij werkmogelijkheden.

Identificeren en werven van banen/werkmogelijkheden.

Job-analyse.

Matching en plaatsing.

Training en coaching op de werkplek van de werknemer bij de plaatsing.

Coaching op werkplek van de collega’s en de werkgever bij de plaatsing.

Langdurige of blijvende ondersteuning van de werknemer.

Langdurige of blijvende ondersteuning van de werkgever en de collega’s.

De Leidraad Jobcoach hanteert het uitgangspunt dat de activiteiten behorende bij A tot en met D behoren tot de re-integratieactiviteiten van een re-integratiemedewerker of werkcoach. Uiteraard zijn er ook situaties waarbij er geen gefinancierd re-integratietraject aan de jobcoachaanvraag vooraf gaat. In die gevallen zijn de punten A tot en met D een voorwaarde voor een goed onderbouwde jobcoachaanvraag. In deze situaties pleiten jobcoach organisaties voor het verstrekekn van een startbudget voor het opstellen van een goed coachingsplan. De feitelijke activiteiten in het kader van jobcoachondersteuning richten zich op de punten E tot en met H.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document