Leidraad Jobcoach
Verantwoording

Logboekformulier

Voor de verantwoording van de jobcoaching is een eenvoudig logboekformulier ontworpen. Dit formulier ondersteunt de jobcoach bij het vastleggen van de ondernomen acties. Het formulier stelt de jobcoach op een simpele manier in staat zich te verantwoorden richting het UWV. Het UWV kan zich aan de hand van het Logboekformulier verantwoorden in het kader van de ESF-voorwaarden.

 

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van het Logboekformulier treft u aan onder:

Toelichting op en werkwijze bij de verantwoording.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document