Leidraad Jobcoach
Werkwijze

Handelswijze

De in deze leidraad voorgestelde werkwijze is ontwikkeld door het arbeidsdeskundige veld en wordt door de beroepsgroep gedragen. Mocht de arbeidsdeskundige van deze leidraad afwijken, dan moet hij kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. De afwijkende werkwijze moet bovendien aantoonbaar werken. Zo kan de arbeidsdeskundige zijn handelswijze richting opdrachtgevers verantwoorden en kunnen opdrachtgevers hem hierop aanspreken. De arbeidsdeskundige wordt aanbevolen om de in deze leidraad gepresenteerde formulieren voor de onderbouwing en de aanvraag van een jobcoach te gebruiken, evenals het logboek voor de verantwoording.

Structuur

De structuur van de leidraad onderscheidt een aantal rollen en opdrachten De arbeidsdeskundige rollen zijn:

aanvrager en opsteller van jobcoachondersteuning;

adviseur, die wordt ingeschakeld door de opsteller van een jobcoachaanvraag;

toetser van de jobcoachaanvraag.

 

De opdrachten in deze leidraad zijn:

opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning;

toetsen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

het adviseren over het werknemersprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

het adviseren over het werkgeversprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

het adviseren over de matching tussen het werknemersprofiel en het werkgeversprofiel voor het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document