Leidraad Jobcoach
Onderzoek AKC-bestuur

Onderzoek AKC-bestuur
Uitkomst onderzoek, zoals het AKC-bestuur dit heeft opgenomen in het aanbestedingsdocument

Het AKC-bestuur heeft de opdracht gegeven het resultaat van het onderzoek te verwerken in een arbeidsdeskundige werkwijze jobcoaching die door de hele beroepsgroep van arbeidsdeskundigen, maar ook door jobcoachorganisaties, werkgevers en arbodiensten gebruikt kan worden als brondocument bij het vaststellen of jobcoaching noodzakelijk is in het kader van re-integratie en arbeidsparticipatie.

Hierbij werd aangegeven dat het voor het UWV van belang is dat de arbeidsdeskundigen van het UWV op een uniforme en professionele wijze hun oordeel geven over de inzet van jobcoaching voor hun klanten. De marktsector is gebaat bij een transparant beoordelingskader. Jobcoachorganisaties kunnen dan taxeren in welke situaties jobcoaching aan de orde is en beter inspelen op de behoefte aan de inzet van jobcoaches. Daarnaast kunnen werkgevers en arbodiensten vaststellen of jobcoaching een adequaat instrument is bij re-integratieactiviteiten in het kader van het eerste spoor (herplaatsing bij de eigen werkgever).

De Leidraad Jobcoach moet een document worden voor de gehele arbeidsdeskundige beroepsgroep.

Het antwoord op deze opdracht is hier te vinden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document