Leidraad Jobcoach
Onderzoek ALV-besluit juni 2010

Onderzoek ALV-besluit juni 2010
Uitkomst van onderzoek, zoals de NVvA dit heeft opgenomen in het ALV-besluit van juni 2010.

In het ALV-besluit van juni 2010 vraagt de NVvA het resultaat van het onderzoek te verwerken in een eindnotitie. Deze eindnotitie en deelresultaten kunnen worden gebruikt voor:

  • het project werkscan;

  • de uitvoering van de Leidraad Participatie (opdracht ALV 26 november 2009);

  • en dus een specifieke Leidraad Jobcoach door arbeidsdeskundigen.

Daarbij wordt door de NVvA de ambitie uitgesproken om de leidraad verder te ontwikkelen tot een NVvA-richtlijn. En dus ook ter beschikking te stellen aan andere organisaties, zoals jobcoachorganisaties, werkgevers en arbodiensten. Dit kan gebeuren door de Leidraad Jobcoach te publiceren.

Verder wordt in het besluit gevraagd om de leidraad op te leveren aan het NVvA-bestuur en secundair aan het UWV als stakeholder/betrokken organisatie. Dat gebeurt bij deze.

De NVvA geeft in dit besluit (onder oplevering) ook al aan dat het UWV heeft aangegeven de uitkomsten van het onderzoek ook te willen gebruiken voor protocollen en een beoordelingskader voor werkgevers, arbodiensten en jobcoachorganisaties.Inmiddels heeft het UWV aangegeven dit te willen doen

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document