Leidraad Jobcoach
Literatuur

Aarts, L. van Hout, C. Thijs, C. & Visscher, K. Evaluatie jobcoaching . Den Haag , 2008 .


Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders . Gezondheidsraad. 23 juni 2009 . Kenmerk I-350/08/VR/ db /839-F .

Bond, G.R. Drake, R.E. & Beckker , D.R. An update on Randomized Controlled Trials of Evidence Based Soupported Employment. Psychiatric Rehabilitaion Journal , 2008, volume 31, nr. 4, 280-290 .

Bosselaar, H. & Prins, R. Eén jaar persoonsgebonden budget Begeleid Werken in de Wsw . Een tussenstand bij 12 gemeenten . Divosa , 2009 .

Coenen-Hanegraaf, M. Görtz, M. & Coenen, H. SupportedEmplyment voor mensen met mogelijkheden, betaald werk met perspectief. Meppel: Krips Repro Meppel. 1995.

Coenen-Hanegraaf, M. Hilkens, A. & Valkenburg, B. SupportedEmployment voor mensen met een verstandelijke handicap. Met een jobcoach aan het werk in Helmond. Meppel: Krips Repro, 1995.

Coenen-Hanegraaf, M. Valkenburg, B. Ploeg, M. & Coenen, H. Begeleid Werken. Theorie en methodiek van een individuele vraaggerichte benadering. Uitgeverij Jan van Arkel, 2000, derde druk.

Coenen-Hanegraaf, M. Valkenburg, B. Vertegaal, L. & Coenen, H. Naar een bekostigingssystematiek voor SupportedEmployment. Financiering van arbeidsparticipatie. Meppel: Krips Repro, 1997.

Crowther, R. Marshall, M. Bond, G. & Huxley, P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness (Review) . John Wiley & Sons , 2007 .

Hagen, B. Overmars-Marx, T. &  van Soest, K. Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek . Vilans , 2010 .

Hagen, B. & Spierenburg, M. Het beroep van jobcoach . Een kwaliteitsimpuls via een register van jobcoaches . 2008 .

Hagen, B. Zwinkels , W. Mulder, A. e.a. Trainen voor een baan. Onderzoek naar de werkwijze Stam BV: vergelijking en resultaten . Vilans , 2008 .

Kamp, M. & Lynch, C. Handbook Supported Employment . WASE .

Lammerts, R. & Stavenuiter , M. Wajongers op de werkvloer. Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven . 2010 .

Michon , H. van Busschbach , J.T. van Vugt , M. & Stant , A.D. Met medewerking van: Aerts-Roorda, L. & van Erp, N. Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland. Verslag van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie . Deelrapport 1: Bevindingen na 18 maanden follow-up .

Spierenburg, M. Overmars-Marx, T & Kole, D. Begeleid werken in Nederland. State of the Art 2009 . Vilans , 2009 .

Verlaan , W. Jobcoach XXL. Over coaching en begeleiding op stage- en werkplek. Een handleiding voor beleidmakers, uitvoerders, werkgevers en stagiairs/werknemers . April 2011 .

Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach . Staatscourant , 2011 , 724 .

De ondersteuning geregeld. Vraag en aanbod in de ondersteuning van jongeren naar werk. Aanbevelingen voor een modelmatige aanpak . Gemeente Helmond, Werxe , CrossOver , 2010 .

Handboek Supported Empleyment (SEM). Methodiek en beleidsaanbevelingen . SST vzw, Gent , 2007 .

Supported Employment. Betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke handicap. Bezien vanuit de deelnemers, instellingen en overheden. Tijdschrift voor Arbeid en bewustzijn, 1996, nr 2/3.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document