Leidraad Jobcoach
Literatuur

Aarts, L. van Hout, C. Thijs, C. & Visscher, K. Evaluatie jobcoaching . Den Haag , 2008 .


Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders . Gezondheidsraad. 23 juni 2009 . Kenmerk I-350/08/VR/ db /839-F .

Bond, G.R. Drake, R.E. & Beckker , D.R. An update on Randomized Controlled Trials of Evidence Based Soupported Employment. Psychiatric Rehabilitaion Journal , 2008, volume 31, nr. 4, 280-290 .

Bosselaar, H. & Prins, R. Eén jaar persoonsgebonden budget Begeleid Werken in de Wsw . Een tussenstand bij 12 gemeenten . Divosa , 2009 .

Coenen-Hanegraaf, M. Görtz, M. & Coenen, H. SupportedEmplyment voor mensen met mogelijkheden, betaald werk met perspectief. Meppel: Krips Repro Meppel. 1995.

Coenen-Hanegraaf, M. Hilkens, A. & Valkenburg, B. SupportedEmployment voor mensen met een verstandelijke handicap. Met een jobcoach aan het werk in Helmond. Meppel: Krips Repro, 1995.

Coenen-Hanegraaf, M. Valkenburg, B. Ploeg, M. & Coenen, H. Begeleid Werken. Theorie en methodiek van een individuele vraaggerichte benadering. Uitgeverij Jan van Arkel, 2000, derde druk.

Coenen-Hanegraaf, M. Valkenburg, B. Vertegaal, L. & Coenen, H. Naar een bekostigingssystematiek voor SupportedEmployment. Financiering van arbeidsparticipatie. Meppel: Krips Repro, 1997.

Crowther, R. Marshall, M. Bond, G. & Huxley, P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness (Review) . John Wiley & Sons , 2007 .

Hagen, B. Overmars-Marx, T. &  van Soest, K. Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek . Vilans , 2010 .

Hagen, B. & Spierenburg, M. Het beroep van jobcoach . Een kwaliteitsimpuls via een register van jobcoaches . 2008 .

Hagen, B. Zwinkels , W. Mulder, A. e.a. Trainen voor een baan. Onderzoek naar de werkwijze Stam BV: vergelijking en resultaten . Vilans , 2008 .

Kamp, M. & Lynch, C. Handbook Supported Employment . WASE .

Lammerts, R. & Stavenuiter , M. Wajongers op de werkvloer. Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven . 2010 .

Michon , H. van Busschbach , J.T. van Vugt , M. & Stant , A.D. Met medewerking van: Aerts-Roorda, L. & van Erp, N. Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland. Verslag van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie . Deelrapport 1: Bevindingen na 18 maanden follow-up .

Spierenburg, M. Overmars-Marx, T & Kole, D. Begeleid werken in Nederland. State of the Art 2009 . Vilans , 2009 .

Verlaan , W. Jobcoach XXL. Over coaching en begeleiding op stage- en werkplek. Een handleiding voor beleidmakers, uitvoerders, werkgevers en stagiairs/werknemers . April 2011 .

Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach . Staatscourant , 2011 , 724 .

De ondersteuning geregeld. Vraag en aanbod in de ondersteuning van jongeren naar werk. Aanbevelingen voor een modelmatige aanpak . Gemeente Helmond, Werxe , CrossOver , 2010 .

Handboek Supported Empleyment (SEM). Methodiek en beleidsaanbevelingen . SST vzw, Gent , 2007 .

Supported Employment. Betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke handicap. Bezien vanuit de deelnemers, instellingen en overheden. Tijdschrift voor Arbeid en bewustzijn, 1996, nr 2/3.