Leidraad Jobcoach
Protocol Jobcoach

Protocol Jobcoach van 27 januari 2016

Het UWV en jobcoachorganisaties hebben binnen het Protocol Jobcoach afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare middelen voor de financiering van de jobcoachondersteuning. Het protocol wordt gemonitord en geëvalueerd. De laatste wijziging dateert van 5 januari 2016.

De beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016 kunt u hier vinden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document