Leidraad Jobcoach
3. Advies over een deelaspect van een advies over of een aanvraag voor jobcoachondersteuning

Deelaspecten van informatieverzameling
Bij deze opdracht gaat het veelal om deelaspecten van de informatieverzameling voor het onderbouwen van de noodzaak of de aanvraag van de jobcoachondersteuning? De arbeidsdeskundige treedt in dit geval op als adviseur.

Deelhoofdstukken jobcoachaanvraag
De arbeidsdeskundige kan bij het opstellen van deze deeladviezen gebruik maken van diverse onderdelen van deze leidraad. Het gaat hierbij om de volgende deelhoofdstukken van de jobcoachaanvraag:

  • Handleiding opstellen Werknemerprofiel

  • Handleiding opstellen Werkprofiel

  • Handleiding matching Werknemerprofiel en Werkprofiel

  • Handleiding opstellen Coachingsplan

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document