Leidraad Jobcoach
Toetsingformulier Jobcoach aanvraag

Toets volgens de toetsingregels van de Leidraad Jobcoach zoals hierboven beschreven. De hoofd toetsvragen luiden:

Is de formulierenset compleet, volledig ingevuld en ondertekend?

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden voor inzet jobcoach

Voldoet de aanvraag aan het protocol jobcoach?

Is het matchingsformulier duidelijk verwoord en zijn de coachingsdoelen helder?

Is het coachingsplan SMART beschreven in termen van doelen en te besteden uren aan die doelen?

De toets conclusies worden vastgelegd in het toetsingformulier, dat hier als bijlage is bijgevoegd.

 

<< invoegen tabel>>

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document