Leidraad Jobcoach
Toetsingskader coachingsdoelen

SMART

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Zijn de gestelde coachingsdoelen SMART beschreven?

Haalbaar

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Zijn deze doelen haalbaar in de geschetste context?

Checkvraag

Zijn de coachingsdoelen te realiseren in de geschetste context en met dit aantal uren?

Prognose

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de prognose van de verwachtte duur van de ondersteuning in relatie tot het halen van de doelen duidelijk?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document