Leidraad Jobcoach
Toetsingskader coachingsdoelen

SMART

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Zijn de gestelde coachingsdoelen SMART beschreven?

Haalbaar

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Zijn deze doelen haalbaar in de geschetste context?

Checkvraag

Zijn de coachingsdoelen te realiseren in de geschetste context en met dit aantal uren?

Prognose

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de prognose van de verwachtte duur van de ondersteuning in relatie tot het halen van de doelen duidelijk?