Leidraad Jobcoach
Toetsingskader persoonlijke context

Relatie privésituatie en werk

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is het mogelijk een helder beeld te krijgen van de privésituatie van de werknemer in relatie tot de arbeid?

Checkvragen

Is de persoonlijke context voldoende omschreven?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document