Leidraad Jobcoach
Toetsingskader persoonlijke context

Relatie privésituatie en werk

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is het mogelijk een helder beeld te krijgen van de privésituatie van de werknemer in relatie tot de arbeid?

Checkvragen

Is de persoonlijke context voldoende omschreven?