Leidraad Jobcoach
Toetsingskader Werkprofiel

Algemeen

Het Werkprofiel vormt – samen met het Werknemerprofiel – de basis voor de onderbouwing van de noodzaak van persoonlijke ondersteuning.

Arbeidsplek en bedrijfscontext

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Zijn de arbeidsplek en de bedrijfscontext helder beschreven?

Het Werkprofiel bestaat uit vijf elementen. Dit biedt de arbeidsdeskundige twee invalshoeken voor de beoordeling:

per element op duidelijkheid en mate van onderbouwing;

over de vijf elementen heen op consistentie en samenhang.

Checkvragen

Is de aard van het bedrijf duidelijk?

Is het product van het bedrijf duidelijk?

Biedt het werkproces ruimte voor flexibiliteit, respectievelijk voor aanpassing aan de deelnemer?

Is arbeidsplek van de persoon binnen de afdeling helder?

Achtergrondinformatie Eisen vanuit het bedrijf en de werkplek

Ontwikkelingsmogelijkheden en soort begeleiding

Ontwikkelingsmogelijkheden

ontwikkelen in vaardigheden en/of competenties;

functie door groei;

bijscholing.

 

Begeleiding door de werkgever

begeleiding tijdens de inwerkperiode;

begeleiding na de inwerkperiode;

collega’s;

leermeester binnen het bedrijf;

instructiefilms aanwezig;

inwerkprogramma.

Checkvragen

Zijn er binnen het bedrijf eventueel doorgroeimogelijkheden of gaat het om een eindfunctie? Past dit bij de wensen van de werknemer?

 Wat zijn de begeleidingsmogelijkheden van de werkgever, zijn deze in kaart gebracht?

Context op en rond de werkplek

Bestaat er een helder beeld van de sociale omgeving op het werk?

Checkvragen

Is er een duidelijk beeld ontstaan van de directe omgeving van de werkplek?

Roept dit vragen op?

Kan de werknemer hier functioneren?

Hoeveel steun kan deze werkomgeving de werknemer bieden?

Achtergrondinformatie Context

Waarden en normen op de werkplek (cultuur)

Bestaat er een helder beeld van de alledaagse interactie binnen het bedrijf en de betekenissen, normen en machtsrelaties (ongeschreven regels)?

Checkvragen

Komen de normen, waarden en machtrelaties plausibel over voor de sector /het type bedrijf?

Zitten hier risico’s in voor de werknemer?

Waar moet de werknemer minimaal over beschikken om hier te slagen?

Achtergrondinformatie Normen en waarden

Taken, werkzaamheden en arbeidsomstandigheden in relatie tot wensen

Sluiten de taken, werkzaamheden en arbeidsomstandigheden aan bij de wensen, motieven en reële perspectieven van de werknemer?

Checkvragen

Vindt de werknemer op de werkplek de elementen waar hij enthousiast van wordt en energie van krijgt?

Sluit het motief van de werknemer om te werken aan op deze werkplek?

Komen de ontwikkelingsmogelijkheden overeen met de ontwikkelingswensen en -doelen van de werknemer?

Onderbouwing

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de onderbouwing van de keuze voor deze werkgever en de hier beschikbare arbeidsplek in relatie tot het werknemerprofiel voldoende?   

Checkvragen

Sluiten de werkeisen en uitdagingen voldoende aan bij de werknemer en zijn wensen?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document