Leidraad Jobcoach
Toetsingskader Werknemerprofiel

Duidelijk en persoonsgebonden

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is het Werknemerprofiel duidelijk verwoord en op de persoon gericht?

Het Werknemerprofiel vormt de basis voor de onderbouwing van de mogelijkheden van de persoon en dus ook voor het beantwoorden van bovenstaande vraag. Het Werknemerprofiel bestaat uit vijf elementen. Dit biedt de arbeidsdeskundige twee invalshoeken voor de beoordeling:

per element op duidelijkheid en mate van onderbouwing;

over de vijf elementen heen op consistentie en samenhang.

Checkvragen

Welke krachten/mogelijkheden en bekwaamheden/kwaliteiten vallen op?

Worden deze krachten/mogelijkheden en bekwaamheden/kwaliteiten genoemd als argumenten bij de keuze voor de werkgever/functie?

Worden deze krachten/mogelijkheden en bekwaamheden/kwaliteiten bij de aandachtspunten voor coaching meegenomen?

Achtergrondinformatie capaciteiten

Manier van leren, leermogelijkheden en voorwaarden om te kunnen leren

Is uit het Werknemerprofiel op te maken op basis van welke ervaringen en/of van de persoon dit beeld is gevormd?

Is er informatie gebruikt vanuit school, stageverslagen en/of eindprofielen?

Zijn de leermogelijkheden helder beschreven?

werkgeheugen en concentratievermogen;

ontwikkelingspotentieel in algemene zin;

probleemoplossend vermogen.

Checkvragen

Welke belemmerende of bevorderende leermogelijkheden vallen op?

Worden deze leermogelijkheden genoemd bij de aandachtspunten voor coaching?

Worden deze leermogelijkheden genoemd als argumenten bij de keuze van de werkgever/functie?

Sociale context, achtergrond en netwerk

Checkvragen

Welke aspecten van de sociale context vallen op?

Zitten hier ook aandachtspunten voor coaching bij?

Wordt dit ook genoemd bij de aandachtspunten voor coaching?

Wordt dit ook genoemd als argument bij de keuze van de werkgever/functie?

Betekenis en identiteit, sfeer en persoonlijkheid

Checkvraag

In welke werkomgeving/functie komt de werknemer het best tot zijn recht?

Wensen, motieven en reële perspectieven

Is duidelijk beschreven waar de persoon energie van krijgt? Is duidelijk welke doelen de persoon zichzelf heeft gesteld?

Checkvragen

Past het energiebeeld van de persoon bij de gekozen werkgever/functie?

Passen de doelen van de persoon bij de gekozen werkgever/functie?

Mogelijkheden

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de onderbouwing van de mogelijkheden van de persoon voldoende?

Bovenstaande vraag is bedoeld om de consistentie van de informatie bij alle vijf punten van het Werknemerprofiel als geheel te beoordelen en te beschouwen tegen de door de verzekeringsarts van UWV SMZ gestelde diagnose/noodzaak voor persoonlijke ondersteuning.

Checkvragen

Komen de geschetste mogelijkheden plausibel over bij een persoon met de geschetste beperkingen en context?

Zijn er onduidelijke elementen die nadere toelichting vragen?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document