Leidraad Jobcoach
Handleiding opstellen Logboek jobcoach

Levend document

Het Logboek Jobcoach is een levend document. Dit betekent dat de jobcoach het logboek goed moet bijhouden. Dit vraagt dan ook om een heldere verantwoording door de jobcoach: de jobcoach geeft duidelijk aan hoe hij zijn uren besteedt in samenhang met de gestelde doelen. Daarnaast geeft het logboek inzicht in de realisatie van de gestelde doelen. Het logboek moet – op afgesproken momenten – uitwisselbaar zijn met het UWV. Het vormt bovendien de basis voor de verantwoordingsrapportage aan het UWV. Ook biedt een goed en volledig ingevuld logboek het UWV de juiste basis voor de verantwoording in het kader van de ESF-subsidievoorschriften.

Voorwaarde

Voor het in behandeling nemen van een vervolgaanvraag voor jobcoachondersteuning is het overleggen van een volledig ingevuld en ondertekend Logboek Jobcoach een voorwaarde. Het is belangrijk dat hierin duidelijk is aangegeven welke doelen zijn gerealiseerd en welke niet en voor welke doelen aanvullende ondersteuning noodzakelijk is.

Logboekformulier

Het Logboekformulier biedt de jobcoach een stramien om doelgericht, chronologisch en bondig te rapporteren.

<< invoegen formulier >>

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document